Trường THCS Mỹ Phương được nằm ở vị trí phái Nam của huyện, là xã đầu tiên của huyện Ba Bể dọc theo tỉnh lộ 258,  xã có tổng số dân là 3600 khẩu số hộ dân là 921 hộ chia thành 17 thôn. Xã có tổng diện tích là 3.746 ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Mỹ Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, LĐTT

3